הרשות לפיתוח ירושלים

הרשות לפיתוח ירושלים מעודדת יזמים, חברות ומפעלי תעשייה להעתיק, להקים ולהרחיב את עסקיהם בעיר וליהנות ממגוון רחב של הטבות ומענקים.

מענקים לחברות המרחיבות/מעבירות פעילות לירושלים:

  • סיוע לחברות מתעשיות עתירות ידע, ותקשורת המתקדמת המקימות, מעבירות או מרחיבות את פעילותן בירושלים ומוקדי שירות וקול סנטרים העוברים לירושלים-מענק בגובה של 400 ש"ח למ"ר, המוענק על פני שנתיים (250 ש"ח ו-150 ש"ח), יינתן לחברות הממוקמות בשטח המוניציפאלי של ירושלים. המענק יינתן בכפוף להעתקת הפעילות אל שטח ירושלים, בהיקף מינימלי של 100 מ"ר או עבור הרחבה של פעילות קיימת בשטח של 700 מ"ר לפחות. המענק ניתן עד לשטח כולל של 2,000 מ"ר.
  • סיוע לחברות בוגרות תכניות האצה וחממות – סיוע הרשות במענק חד-פעמי לחברת הזנק בוגרת תוכנית האצה לצורך שכירת משרדבירושלים, בסכום של 15,000 ש"ח.
  • סיוע לחברות הזנק הפועלות בירושלים – סיוע הרשות במענק כולל לחברת הזנק (הנפרס על פני שנתיים), עד לגובה של עד 60,000 ש"ח לכל עובד מזכה. ניתן לקבל מענק עבור עד 10 עובדים מזכים.
  • נוהל לעידוד הקמה והרחבה של מפעלים בתחום רפואה-מדעי-החיים בירושלים – סיוע הרשות במענק כולל לחברת בתחומי האמורים (הנפרס על פני שנתיים), עד לגובה של עד 100,000 ש"ח לכל עובד מזכה. ניתן לקבל מענק עבור עד 40 עובדים.
סגירת תפריט