תכניות סיוע לקליטת עובדים נוספים בישראל 2018

במטרה לעודד השקעות במשק וקליטת עובדים נוספים למעגל התעסוקה, פרסם לאחרונה משרד הכלכלה והתעשייה באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה הודעה על שלוש הקצאות לפי שלוש הוראות מנכ"ל .

תנאי הסף העיקריים להגשת בקשות במסגרת התוכנית כוללים בעיקר עמידה במספר קריטריונים של הרכב העובדים, תחום עיסוק ומיקום גיאוגרפי, כמפורט בהוראות שפורסמו על ידי הרשות להשקעות.

הוראת מנכ"ל 4.17

הדגש הינו על עידוד קליטת עובדים חרדים, ערבים, דרוזים, צ'רקסים, בעלי מוגבלות והורים יחידים בתאגידים במגוון ענפי הכלכלה, בחמישה מסלולים כמפורט בהוראת המנכ"ל.
הסיוע לאורך 30 חודשים ייקבע כאחוז מעלות השכר ויכול להגיע עד השכר ויכול להגיע עד 27.5% בממוצע מעלות השכר של העובדים החדשים.


מועד אחרון להגשה: 15/07/2018 בשעה 15:00

לצפייה בהוראת מנכ"ל – 4.17 סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל – לחצו כאן

הוראת מנכ"ל 4.28

תוכנית סיוע לעידוד קליטת עובדים חדשים עם מוגבלות בתאגידים או בעוסקים מורשים במגוון ענפי הכלכלה המוגדרים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, למעט ענפים שהוצאו ובין היתר, מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון וחינוך.
הסיוע לאורך 36 חודשים ייקבע כאחוז מעלות השכר ויכול להגיע עד 33% בממוצע מעלות השכר של העובדים החדשים.


מועד אחרון להגשה: יש להגיש את הבקשות עד ליום 15.8.2018 עד השעה 15:00.

לצפייה בהוראת מנכ"ל – 4.28 סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות בעסקים בישראל – לחצו כאן

הוראת מנכ"ל 4.18

תוכנית סיוע המיועדת לחברות בעלות מחזור של 25מלש"ח / 15מלש"ח באזור הצפון, שעיקר עיסוקן הינו באחד מענפי
התעשיה או ענף תכנות מחשבים. מינימום תוספת 15משרות.
הסיוע לאורך 48חודשים ייקבע כאחוז מעלות השכר ויכול להגיע עד 25%  בממוצע.

מועד אחרון להגשה: 15/08/2018בשעה 15:00

לצפייה בהוראת מנכ"ל – 4.18 הוראת מנכ"ל –  4.18 תכנית שכר גבוה – לחצו כאן

סגירת תפריט