חוזרים מקצועיים

במטרה לעודד השקעות במשק וקליטת עובדים נוספים למעגל התעסוקה, פרסם לאחרונה משרד הכלכלה והתעשייה באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה (לשעבר מרכז ההשקעות) הודעה על שלוש הקצאות לפי שלוש הוראות מנכ"ל.

 

במטרה לעודד השקעות במשק וקליטת עובדים נוספים למעגל התעסוקה, פרסם לאחרונה משרד הכלכלה והתעשייה באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה הודעה על שלוש הקצאות לפי שלוש הוראות מנכ"ל .

נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה איכותית בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הינו הנוהל המלא

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה.

סגירת תפריט