מענקי ישראל דיגיטלית

בשנת 2016 המדען הראשי, בשיתוף המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי השיקו תכנית חדשה לעידוד חדשנות טכנולוגית .

ייעוד המסלול החדש הוא סיוע ליזמים המציעים מענה לאתגרי המגזר הציבורי וצרכיו באמצעות טכנולוגיות חדשניות.

מטרת התוכנית הינה:

 • שיפור איכות השירות שנותנים משרדי הממשלה, או גופים ציבוריים,
 • הנגשה טובה יותר של שירותים לציבור
 • הקטנת הבירוקרטיה הממשלתית
 • הגנה על מידע ציבורי
 • הנגשת מידע לציבור
 • ועוד

רשימת התחומים שבהם נדרשים פתרונות טכנולוגיים, הנמצאים במטה ישראל דיגיטלית:

 • תחומי הבריאות והבריאות הדיגיטלית,
 • הגברת נגישות
 • חיבור וניתוח מאגרי מידע מסוגים שונים
 • חינוך דיגיטלי
 • העברת ידע בין גופים ציבוריים
 • הנגשת מידע
 • ייעול הרכש הציבורי
 • ועוד.
סגירת תפריט