הרשות להשקעות

הרשות להשקעות (או בשמה הקודם "מרכז ההשקעות") הוקמה ופועלת מכוח חוק לעידוד השקעות הון  תשי"ט 1959.

הרשות להשקעות פועלת  בעיקר לעידוד השקעות באזורי פיתוח, קידום חדשנות ופריון ועידוד תעסוקה לצורך הגדלת שיעור המשתתפים בשוק העבודה.

מסלולים קיימים:

 משרד הכלכלה והתעשייה גיבש מסלולי סיוע שונים על מנת לעודד השקעות במשק, להגדיל את שיעור המשתתפים בכוח העבודה ולתמוך בשילובן של אוכלוסיות מיוחדות במעגל המועסקים.

החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט 1959- נועד לעודד השקעה בתעשייה בישראל באזורי עדיפות לאומית, לקדם יוזמות כלכליות תוך מתן עדיפות לתעשיות מתקדמות וחדשניות, ולחזק אזורי פיתוח.

מסלולי סיוע -יכולות מקצועיות ארגוניות, המאפשרות ליכולות מקצועיות ארגוניות, המאפשרות לה ליטול חלק במיזמים כלכליים ירוקים שונים. במהלך השנים פותחו קשרי עבודה ויחסי גומלין עם משרדי ממשלה ייעודיים המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, המים והתשתיות הלאומיות.​

סגירת תפריט