קרן המו"פ

תמיכה במחקר ופיתוח תחרותיים ועידוד חדשנות טכנולוגית

המסלול מספק תמיכה לחברות מסחריות בתהליכי פיתוח של מוצרים חדשים או בשדרוג טכנולוגיה קיימת. המסלול מעניק את התמריץ הכספי הגדול ביותר מטעם ממשלת ישראל לפעילויות מחקר ופיתוח ופונה לכלל התחומים, במטרה לחזק ולקדם את המשק הישראלי.

קהל יעד:

לחברות ישראליות בכל ענפי התעשייה, המעוניינות לפתח או לשדרג מוצרים וטכנולוגיות.

המענק:

תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.
חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.
חברות הפועלות באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%.

יתרונות המסלול:

מו"פ חדשני בסיכון גבוה: המסלול מאפשר עיסוק במו"פ בעל סיכוני פיתוח, המיועד לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי משמעותי ומאפשרים חדירה לשווקים חדשים, המביא לצמיחה כלכלית במשק הישראלי.

מודל מימון אטרקטיבי: קרן המו"פ מעניקה הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים. המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.

תנאי המסלול:

על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.

על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות.

מועד הגשה:

הבקשות יועלו לדיון בוועדה במועדים קבועים בהתאם לתאריכי ההגשה המתפרסמים על ידי הרשום לחדשנות.

סגירת תפריט