מסלול חברות מתחילות

מסלול חברות מתחילות מיועד לחברות הזנק המעוניינות לפתח ולקדם מיזם טכנולוגי חדשני ולחדור לשוק באמצעות גיוס השקעות מהשוק הפרטי. המסלול מציע שלושה מסלולי-משנה: מסלול רגיל, מסלול מיעוטים ומסלול חרדים.

המענק הניתן במסגרת המסלול מהווה קרש קפיצה משמעותי עבור החברות לקראת מסחור המוצר.

קהל היעד:

חברות ישראליות בתחילת דרכן – מכל ענפי התעשייה – המעוניינות לפתח או לשדרג מוצרים חדשניים ולהמשיך לפעול ולצמוח במדינת ישראל.

המסלול מציע תנאים מועדפים לחברות המוחזקות על ידי יזם או יזמים מקרב אוכלוסיית בני המיעוטים ומקרב המגזר החרדי.

יתרונות המסלול:

המסלול מאפשר לחברות הזנק צעירות להתגבר על השלבים הקשים של הקמת חברת סטארט-אפ וגיוס הון בשלב פיתוח המוצר.
מודל מימון אטרקטיבי – השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח של החברה, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. החברות הזוכות בהטבות מתחייבות להחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלו, על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, אך ורק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור בהתאם להוראות תמלוגים.

המענק:

המסלול הרגיל –  מענק בשיעור של 50% מהתקציב המאושר (60% לחברות הפועלות באזורי פיתוח ו-75% לחברות הפועלות בעוטף עזה) ועד לתקרת מענק של חמישה מיליון שקלים לתקופה של עד שנתיים.

מסלול בני המיעוטים/חרדים המענק בשיעור של 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של שני מיליון שקלים. חברות במסלול זה יכולות להגיש בקשת המשך למסלול רגיל חברות מתחילות עד לתקרת מענק מצטברת של 5 מיליון שקלים לתקופה מצטברת של עד שנתיים.

לחברה שקיבלה את אישור הוועדה למיזם ניתנת האפשרות לגייס את המימון המשלים עד שישה חודשים לאחר מועד האישור.

תנאי המסלול:

על חברת ההזנק לפעול על פי חובת הדיווח, חובת הרישום, חובת תמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני.
כל חברה אשר מגישה בקשה לקבלת תמיכה במסגרת התכנית תידרש לעבור בדיקת זכאות של רואה חשבון שימונה על ידי רשות החדשנות.

תאגיד שמתקיימים לגביו התנאים הבאים במצטבר:
תאגיד ישראלי
החברה תפעיל ותמסחר את פרויקט הבקשה בלבד
היקף המכירות של התאגיד אינו עולה על 1,500,000₪ (אינו עולה על 750,000 ₪ בשנה שלפני מועד הגשת הבקשה)
טרם חלפו 4 שנים ממועד התאגדותו ועד מועד הגשת הבקשה
גיוסי התאגיד אינם עולים על 6 מיליון ₪ (9 מיליון ₪ לחברה בתחום הביוטכנולוגיה),  ואינו עולה על 3 מיליון ₪ (4.5 מיליון ₪ לחברה בתחום הביוטכנולוגיה)  בשנה שקדמה להגשת הבקשה (כולל מימון שניתן על ידי רשות החדשנות או המדינה)

מסלול בני מיעוטים/חרדים

התאגיד עומד בתנאי הסף של המסלול הרגיל, אך לא תחול ההגבלה על היקף המימון שגייס התאגיד.
תאגיד אשר לפחות 33% מהון המניות (על בסיס דילול מלא) מוחזק על ידי יזם ממגזר בני המיעוטים/חרדי, במישרין או באמצעות חברת אם, ולו לפחות 33% ממניותיו מוחזקות בדילול מלא ומועסק במשרה מלאה. במקרה של יותר מיזם אחד ממגזר בני המיעוטים/חרדי המחזיקים יחדיו לפחות 33% מהון המניות (על בסיס דילול מלא), ועדת הזנק תאשר את הרכב ההעסקה המינימאלי שלהם.

מועד הגשה:

ניתן להגיש בקשה באופן שוטף במהלך השנה.

סגירת תפריט