מסלול צרכים מיוחדים

מסלול זה מעודד מחקר ופיתוח של טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלות. זהו מסלול ייחודי התורם לאיכות חייהם של בעלי הצרכים המיוחדים ומסייע לשילובם בחברה ובשוק העבודה. 
מסלול הטבה זה הינו פרי שיתוף פעולה בין הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית לבין קרנות הביטוח הלאומי. 

קהל יעד:

חברות ולמלכ"רים בישראל המעוניינים לפתח טכנולוגיות המשרתות קבוצות בעלות מוגבלויות פיזיות, שכליות או קוגניטיביות, המהוות עד 5% מהאוכלוסייה. 

יתרונות המסלול:

תמיכה בשיעור גבוה מהרגיל: פרויקטי מו"פ במסלול זה מקבלים תמיכה בשיעור גבוה מהמקובל לרוב ברשות החדשנות.
פטור מתמלוגים למלכ"רים: מלכ"רים פטורים מחובת התמלוגים המחויבת ברוב מסלולי הרשות.

המענק:

המענק המקסימאלי: 900,000 ₪ לתקופה של עד 12 חודשים.
תכנית מאושרת של תאגיד ללא כוונת רווח – %85 מהתקציב המאושר, עד גובה המענק המקסימאלי.
תכנית מאושרת של תאגיד למטרת רווח, אשר התאגד לכל היותר 5 שנים לפני מועד הגשת הבקשה – %65 מהתקציב המאושר עד גובה המענק המקסימאלי.
תכנית מאושרת של תאגיד למטרת רווח, אשר התאגד למעלה מ-5 שנים לפני מועד הגשת הבקשה – 30%, 40% 50% מהתקציב המאושר, כפי שתקבע הוועדה הבוחנת בעת אישור הבקשה, עד גובה המענק המקסימאלי.

תנאי המסלול:

הבקשה המוגשת חייבת לענות על צורך של אוכלוסייה ייחודית בעלת צרכים מיוחדים, המרכיבה עד 5% מאוכלוסיית מדינת ישראל.
על הארגון המגיש את הבקשה להעסיק לפחות שני אנשי מקצוע למטרות מו"פ טכנולוגיה מסייעת עבור אוכלוסיות מיוחדות.
תאגיד שאינו מלכ"ר ישלם תמלוגים לרשות החדשנות במידה והמיזם מניב מכירות, בהתאם לתקנות שיעור התמלוגים.
על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות.

מועד הגשה:

המסלול עובד במתכונת של קול קורא שנתי, הקול הקורא המתוכנן הקרוב הינו בשנת 2019.

סגירת תפריט