מסלול תנופה

מסלול תנופה מיועד ליזמים בראשית דרכם המעוניינים לגבש ולקדם רעיון טכנולוגי חדשני, ולשלב המחקר והפיתוח בו יוכלו לגייס מימון להמשך פיתוח ומסחור המיזם.

מטרתו היא לסייע להוכחת היתכנות טכנולוגית וישימות עסקית של המיזם.

קהל היעד:

יזם פרטי, קבוצת יזמים, או חברות חדשות (בהתאם להנחיות) העוסקות בכל ענפי התעשייה.

יתרונות המסלול:

היזם אינו מחויב לעזוב את מקום עבודתו או להקים חברה כתנאי לקבלת תמיכה במסגרת תנופה.           

היזם לא נדרש לוותר על זכויותיו במיזם או להקצות מניות למדינה בתמורה למענק.

לאחר תקופת התמיכה במסגרת תנופה, רשאי המיזם לפנות לאחד ממסלולי הסיוע הנוספים שמציעה הרשות לחדשנות: מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגית, חממות טכנולוגיות, חממות ביוטכנולוגיות, חברות מתחילות, קרן המו"פ, קרנות דו-לאומיות ועוד.

המענק:

מענק  בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של 200,000 שקלים לתקופה של עד שנתיים: 100,000 ₪ לשנה + 100,000 ₪ לשנה נוספת.

המענק משמש לבניית אב-טיפוס, הגנה על קניין רוחני ופיתוח עסקי ראשוני.

תנאי המסלול:

יזם פרטי/קבוצת יזמים תושבי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע, שהם בני 18 לפחות במועד הגשת הבקשה. (פרט ליזמים אשר בידיהם ויזת חדשנות)

חברה חדשה הרשומה בישראל –

החברה הוקמה לצורך ביצוע המיזם נשוא הבקשה

אין לחברה מכירות ממועד הקמתה

היקף המימון שגייסה מיום הקמתה אינו עולה על 400,000 ₪

אחזקת היזמים במניות החברה היא כאנשים פרטיים (לא חברות בבעלותם)

אם החברה נמצאת בבעלות משותפת של היזם/ים ומוסד אקדמי/מחקרי/רפואי ישראלי, מקבל המענק יהיה מחויב להסדר זכויות בקניין הרוחני, כמפורט בנהלי תכנית תנופה.

על היזם/יזמים/חברה לפעול על פי חובת הדיווח, חובת הרישום, חובת תמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני בהתאם לחוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 9 ונהלי המסלול.

על היזמים להציג פתרון טכני מגובש הניתן לבחינה מקצועית.

מועד הגשה:

ניתן להגיש בקשה באופן שוטף במהלך השנה.

סגירת תפריט