הלוואות לעסקים חדשים

הלוואות לעסקים חדשים

יזם המעוניין להקים עסק חדש, זקוק למימון כדי להתחיל את ההתנהלות באופן הנכון עם הפנים להצלחה. עסק שיתחיל את צעדיו הראשונים ללא מימון או עם מימון יקר עלול לקרוס תוך פרק זמן קצר.

אחת האופציות הטובות ביותר כרגע במשק הישראלי היא קבלת הלוואות לעסקים חדשים בערבות המדינה.

הלוואה לעסק חדש

מתוך הרצון לסייע לעסקים חדשים נולד הרעיון להקים קרנות בערבות המדינה שתפקידן יהיה לסייע ליזמים להקים את העסק ולפתח אותו בתחילת הדרך כדי שהבסיס יהיה מתוכנן, איתן ויציב.

הקרנות הללו מאפשרות לעסקים חדשים לקבל הלוואה לעסקים חדשים בהיקף מקסימלי של חמש מאות אלף ₪ לפרק זמן של חמש שנים, בתשלום של ריבית מופחתת, עמלות שגובהן נקבע מראש והעמדת בטוחות בשיעור % 25 מגובה ההלוואה.

אופן הגשת הבקשה לקבל הלוואה לעסקים חדשים

היזם פונה לאחד מהבנקים שהם הנציגים של הקרנות, מרכנתיל, לאומי, מזרחי ובנק אוצר החיל ומגיש את המסמכים הרלוונטיים לצורך קבלת ההלוואה.

היזם יגיש את פרטיו האישיים ואת התכנית העסקית המפרטת את מהותו של העסק החדש, היכן הוא יפעל, מה יהיו מטרותיו ואיך תתבצע ההתנהלות היום יומית בעסק. בנוסף לכך יוגש דוח תזרים מזומנים ובו פירוט על צפי ההכנסות בשנה הראשונה וצפי ההוצאות הן בתקופת ההקמה והן באופן שוטף.

הצעד הבא הוא פגישה שמתקיימת בין נציגי הבנק והיזם שדואג שגם היועץ הפיננסי או העסקי שלו, יצטרף לפגישה האקוטית. היזם יסביר את החשיבה על העסק, מה עליו לרכוש, מה העלויות של המוצרים הללו, כמה עובדים יעבדו בעסק ובאילו תחומים יעסקו במחלקות השונות.

נציגי הבנק מתרשמים מהרצינות ומהאחריות שמפגין היזם ועל פי חוות דעתם על ההתנהלות הצפויה ולאחר עיון מעמיק בתכנית העסקית, הם יעבירו את החלטתם בנושא זה.

גובה ההלוואה לעסקים חדשים

הגובה המקסימלי של הלוואה לעסקים חדשים הוא חמש מאות אלף ₪. ועדת האשראי יכולה לאשר את מלוא הסכום או חלק ממנו על פי רמת הסיכון של העסק החדש. אם קיים חשש שהבעלים לא יחזירו את מלוא הסכום, יאפשרו להם לקבל סכום קטן יותר ואם התחושה היא שמדובר באיש עסקים רציני שעומד מאחורי המילה שלו ולכן הסיכוי לאי קבלת ההחזר הוא קטן, תעניק לו הוועדה את מלוא הסכום שיוחזר בפרק זמן קצר או ארוך על פי החלטת הלקוח.

הבנק דורש בטוחות בגובה מקסימלי של % 25 מסך ההלוואה. לקוח שיש ברשותו בטוחות כמו חיסכון נזיל רכב או דירה, יוכל לתת בטוחה זו נגד ההלוואה. ביום פירעון מלוא ההלוואה אפשר יהיה להסיר את המשכון על הנכס.

מי שאין לו סכום זה, יכול למשוך מהקרן את רוב סכום ההלוואה ולהשאיר בחשבון הבנק את סך הבטוחות. אם לדוגמה קיבל היזם אישור להלוואה בסך 500,000 ₪ , הוא יותיר בחשבון ההלוואה 100,000 ₪ כבטוחה וישתמש ב – 400.000 ₪ לצרכי פתיחת העסק.

הבטוחות יושקעו בניירות ערך סולידיים או בהשקעה אחרת כדי שיצברו ריבית במהלך תקופה זו. לאחר פרק זמן של שנה או שנתיים שבהן היזם החזיר את מלוא תשלומיו בגין ההלוואה הוא יכול לבקש לצמצם את סך הבטוחות כיוון שהתשלומים מועברים כשורה מדי חודש ועל פי הסכומים שנותרו גם הבטוחות אמורות להיות בסכום נמוך יותר. נציגי הבנק יבחנו את הבקשה ואם הכול תקין הקרן תזרים סכום נוסף ללקוח, לדוגמה 40.000 ₪ והבטוחות שיישארו יהיו בסך 60.000 ₪.

בעל העסק החדש יפעל על פי התכנית העסקית, באמצעות הכספים שקיבל בהלוואה בערבות מדינה הוא ירכוש את הציוד הנדרש עבור העסק שלו ויקדם את כל המהלכים שהוזכרו בתכנית העסקית.

בזכות התכנון המוקדם והמימון שלא הכביד על העסק החדש, יכול היזם לנהל עסק בעל תזרים מזומנים מאוזן. אם ההכנסות של העסק תואמות פחות או יותר את הצפי שנרשם בתכנית העסקית ובתזרים המזומנים, הוא יוכל גם לעמוד בהחזרי ההלוואה על פי התנאים שתואמו מראש.

חשיבותה של הקרן בערבות מדינה לעסקים קטנים

הקרן בערבות מדינה לעסקים חדשים היא זו המאפשרת לעסקים החדשים לפרוץ קדימה, לממש את החזון ואת החלום של אנשי העסקים. ללא התמיכה הראשונית בתנאים הכספיים המועדפים, עסקים רבים לא היו מוקמים ואחרים היו קורסים בסמוך למועד הקמתם.

סגירת תפריט