אודות

בשנים האחרונות ניתן להבחין כי חברות גדולות כקטנות, עומדות בפני אתגרים מהותיים בכל הנוגע לגיוסי אשראי לצורך מימון פעילותן וצמיחתן. עם הגידול בביקוש, נוצר צורך לערוצים חלופיים להלוואות בנקאיות, לגיוסי כספים ממקורות פרטיים ולהנפקות בשוקי ההון. הערוצים  החלופיים נושאים בעיקר אופי ממשלתי וציבורי ומעוגנים בחקיקה ובהחלטותיהן של ממשלות ברחבי העולם.  המשותף לכל התמריצים, על מקורותיהם השונים, הוא שאמצעי מימון אלה מאפשרים לחברות להתפתח ולהתקדם בהתאם לאבני הדרך והתוכניות העסקיות שלהן ובכך להגדיל את שוויין, ואת כושר התחרותיות שלהם.

מדינת ישראל מעניקה תמריצים ממשלתיים לעסקים וחברות כחלק מתוכניות לאומיות שונות, בהתאם לחקיקה והוראות שעה פרטניות. בשנים האחרונות בעקבות הצורך לשיפור הפריון, שילוב אוכלוסיות במעגל העבודה ורצון להוביל בתחום הטכנולוגי מדינת ישראל הרחיבה וגיוונה את כלי התמיכה והעידוד הקיימים.  

Gh investments, מסייעת לחברות מכל ענפי המשק ליהנות מאפיקי מימון, הטבות ותמריצים ממשלתיים. אנו מספקים שירותי ייעוץ שוטפים למגוון רחב של חברות קטנות כגדולות, הפועלות במגוון תחומים וענפים.

במהלך השנים החברה צברה ניסיון רב בהתאמת התכנית ללקוח וסיוע עד למיצוי האפשרויות מול משרדי הממשלה ותוכניות שונות.

צוות  החברה מורכב מרואי חשבון בעלי וותק רב בלווי חברות, יעוץ עסקי וייצוג מול משרדי ממשלה.

סגירת תפריט